Зарим сургууль цэцэрлэгийн бэлтгэл ажилтай танилцлаа

Аймгийн засаг дарга болон Мөрөн сумын засаг дарга нар өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд ГУРВАН-ЭРДЭНЭ, БҮРЭНХААН, СОД-ЭРДЭМ сургууль болон, 1-р цэцэрлэг 11-р цэцэрлэгийн бэлтгэл ажилтай танилцлаа. Сургууль цэцэрлэгүүдийн урсгал засвар дуусаж 9-р сарын 1-нд хүүхдээ хүлээж авахад бэлэн болсон гэв.