Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б.Нямдаваа ИТХ-ын дарга 99058672 70382238
Ц. Гансүх Засаг дарга 88119114 70384316
Б.Батбаяр Засаг даргын орлогч 99194307 70383589
Г. Нэргүй Тамгын газрын дарга 89110234 70382707
Т.Мягмарсүрэн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 86383811 70382239


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Төсөвт байгууллагын өвөлжилтийн бэлтгэл ажил болон хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажилтай танилцсан тайлан...
2017-08-30 17:06:51 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Байгууллагын ил тод байдал, Мөрөн сумын хэвлэл мэдээлэл, вэб хөтлөлт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн биелэлтэд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, байгууллагын ил тод байдлыг төгөлдөршүүлэх, байгууллагаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа болон төрийн бодлого шийдвэр, хийж хэрэгжүүлж буй ажлыг сурталчилах, иргэдэд эерэг хандлага төрүүлэхэд оршино...
2017-06-08 17:58:11 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Байгууллагын ил тод байдал, Мөрөн сумын хэвлэл мэдээлэл, вэб хөтлөлт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн биелэлтэд хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, байгууллагын ил тод байдлыг төгөлдөршүүлэх, байгууллагаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа болон төрийн бодлого шийдвэр, хийж хэрэгжүүлж буй ажлыг сурталчилах, иргэдэд эерэг хандлага төрүүлэхэд оршино...
2017-06-05 17:54:21 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, ТБОНӨХБАҮХАТ хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Засгийн газраас гаргасан дүрэм журам, зааврын хэрэгжилтийн байдалд болон Мөрөн сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, сургуулийн хүүхдийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны гэрээний хэрэгжилт, ТЭЗҮ тооцоолол, батлагдсан төсөв, хүүхдийн тоонд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд оршино....
2017-05-11 13:55:46 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, ТБОНӨХБАҮХАТ хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Засгийн газраас гаргасан дүрэм журам, зааврын хэрэгжилтийн байдалд болон Мөрөн сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, сургуулийн хүүхдийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн худалдан авах ажиллагааны гэрээний хэрэгжилт, ТЭЗҮ тооцоолол, батлагдсан төсөв, хүүхдийн тоонд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд оршино....
2017-05-08 16:42:11 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
МӨРӨН СУМЫН ДОТООД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАХ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ...
2017-03-17 09:46:22 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
 1 2 >