ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд Гамшгаас хамгаалах команд, штабын сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан сумын хэмжээнд 2017 оны 04 сарын 6-ны өдрийн 12:00 цагаас 2017 оны 04 сарын 12-ны өдрийг дуустал хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх засаг даргын захирамж гарлаа.