Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, худалдаа үйлчилгээний төв, хүнс барааны дэлгүүр, зоогийн газар, зочид буудлын үйл ажиллагааг 2017 оны 04 сарын 11 -ны өдрийн 09-11 хүртэл зогсоох засаг