МОНГОЛ НОГОО ТӨСӨЛ 2 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтын хүрээнд “Монгол ногоо” төслийг 2018 онд 12-р багийн 2-р гудамжинд хэрэгжүүлсэн бол энэ жил 12-р гудамжийг сонгон “Жишиг гудамж”, болгон хөгжүүлэх зорилгоор өрхүүдэд багаж тоног төхөөрөмж, хүлэмж, үрсэлгээ гардууллаа. Мөн 4-р цэцэрлэгт хүлэмж олголоо.

Мөрөн Хот Хөвсгөл-н зураг.