МӨРӨНЖИН 11-р ЦЭЦЭРЛЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙХӨӨ ДАГУУ АЖЛАА ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

Мөрөнжин 11-р цэцэрлэг ТӨЛӨВЛӨЛТ САЙТАЙ ХОТООС ТОХИЖИЛТ САЙТАЙ ХОТ аяны хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу 3-р сард хийгдэх ажлуудаа хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд гаднах орчны хяналтын камерийг байрлуулж, цэцэрлэгийн хашааны хаалганы өнгө үзэмжийг сайжруулж, шинэчлэн засварлаж байна.