Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар "Төлөвлөлт сайтай хотоос-Тохижилт сайтай хот" аянд нэгдлээ.

Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар "Төлөвлөлт сайтай хотоос-Тохижилт сайтай хот" аянд нэгдлээ. Ажлын хэсэг байгуулан төлөвлөгөө гарган гадна тохижитонд хэрэглэх цэцгийн сав, хог хаягдлын сав зэргийг бэлтгэн ажиллаж байна.
Мөн ОХУ-ын олон наст цэцгэлдэг зүлэгний үрийг байгууллагын гадна талбайд тарихаар бэлтгэж байна.