МӨРӨН ХОТЫН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙД 28,000 МОД ТАРИНА.


Ногоон Мөрөн хөтөлбөрийн хүрээнд Мөрөн хотын нийтийн эзэмшлийн талбайд мод тарих ажил эхэллээ. Энэхүү ажлыг Мөрөн сумын ИТХ, ЗДТГ, Хот тохижилт үйлчилгээний төв, Аймгийн ХХҮГ хамтран хэрэгжүүлж байна.

Ногоон Мөрөн хотыг бий болгоход иргэн бүрийн оролцоо чухал.
Нийтийн эзэмшлийн талбайд тарьсан мод, бут, цэцэгсийг хайрлан хамгаалцгаая