1-Р БАГИЙН ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Хуваарийн дагуу 1-р багийн айл өрхүүд орчны цэвэрлэгээгээ хийж байна. Бусад багуудын орчны цэвэрлэгээ хог ачилтын өмнөх өдөр хийгдэх тул иргэд та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.
ЦЭВЭР ЦЭМЦГЭР МӨРӨН ХОТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА