Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б.Нямдаваа ИТХ-ын дарга 99058672 70382238
Ц. Гансүх Засаг дарга 88119114 70384316
Б.Батбаяр Засаг даргын орлогч 99194307 70383589
Г. Нэргүй Тамгын газрын дарга 89110234 70382707
Т.Мягмарсүрэн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 86383811 70382239


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
ХОГ ХАЯГДАЛ ХАРИУЦСАН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ НАР АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
ХОГ ХАЯГДАЛ ХАРИУЦСАН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙЦААГЧ НАР АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.
Нийтэлсэн: 1 сар өмнө

Мөрөн сумын иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор хог хаягдал, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гарсан хууль, тогтоомжийг сурталчлах, биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, зөрчил дутагдлыг арилгуулах чиг үүрэг бүхий Хог хаягдал хариуцсан олон нийтийн байцаагч нар өнөөдрөөс эхлэн ажиллаж эхэллээ. 2017 оны 5-р сард шинэчлэгдэн батлагдсан хог хаягдлын тухай хуулинд хот суурин газар Хог хаягдал хариуцсан олон нийтийн байцаагч нартай байна гэж тусгайлсан заасан бөгөөд өнөөдөр сумын Засаг дарга томилж үнэмлэхийг нь гардуулж өглөө.
Мөн ажлын чиг баримжаа олгох сургалтыг Сумын БОХУБ болон ДЗМонгол ОУБ-ын ХОНХХ-ын хамт олон хамтран зохион байгууллаа.
Байцаагч нар Хот тохижилт, хог хаягдлын чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийг сурталчилах, биелэлтийг хангуулах
хяналт тавих, зөрчил арилгуулах, Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж хураах эрхтэй юм байна.