Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2017  оны эхнийн хагас жилийн иргэдээс Мөрөн сум, ЗДТГ, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг линкээр зочилж үзнэ үү.

/beta/upload/files/өргөдөл-2017.pdf