Гамшгаас хамгаалах сургалтын бэлгэл сургуулилт

Монгол улсын Засгийн газрын 339, 340-р тогтоолын дагуу Мөрөн сумын ЗДТГ-ын Мэргэжлийн анги, алба хэсгүүдийн гамшгаас хамгаалах сургалтын бэлтгэл ажил, сургуулилт өгөгдсөн цагийн байдлын дагуу амжилттай явагдаж байна.