Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б.Нямдаваа ИТХ-ын дарга 99058672 70382238
Ц. Гансүх Засаг дарга 88119114 70384316
Б.Батбаяр Засаг даргын орлогч 99194307 70383589
Г. Нэргүй Тамгын газрын дарга 89110234 70382707
Т.Мягмарсүрэн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга 86383811 70382239


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Зорилт: Сумын здтгазрын албан хаагчдын авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилласнаар төрийн байгууллага, түүний албан тушаалтнуудын үйл ажиллагааны ил тод шударга байдлыг хангаж, авлига болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх...
2017-11-10 10:46:32 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Сумын здтгазрын албан хаагчдын авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилласнаар төрийн байгууллага, түүний албан тушаалтнуудын үйл ажиллагааны ил тод шударга байдлыг хангаж, авлига болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ. ...
2017-11-06 14:35:06 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын ЗДТГазрын 2017 оны төлөвлөгөө...
2017-03-25 15:15:15 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Сумын Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр ...
2016-01-22 15:15:45 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙТӨЛӨВЛӨГӨӨ...
2016-01-14 12:05:21 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сум\ хот\-ын 2013-2023 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө батлагдсан тухай тайлан мэдээ...
2014-05-19 16:04:45 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сумын 2013-2023 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тогтоол шийдвэр...
2014-05-15 02:12:24 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Мөрөн сум /хот/-ын дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө...
2014-05-09 14:32:56 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]