ЗДТГ-ын танилцуулга

  • 1432

    МӨРӨН СУМЫН ЗДТГ...

    Манай хамт олны 95% нь дээд боловсролтой, төрийн удирдлагаар мэргэшсэн 3 албан хаагч  ажиллаж байна. Нийт албан хаагчдын 50-иас дээш хувь нь олон жил ажилласан, дадлага туршлагатай албан хаагч...

Facebook messenger