Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2019-03-25 Цахимаар
Хүлээж авсан
Одмаа: Сайн байна уу, Би2019/2/18 өдөр амьдрах зориулалттай газар олгохыг хүсэж өргөдөл өгсөн байгаа юм. Өмнө нь олон жил газар хүсэж хандсан ч авч чадаагүй. Энэ жил олгоно гэж найдаж байгаа. Соёолжийн ард олгож өгнө үү. Н.Одмаа рю86061801 90101057
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
Одмаа: Сайн байна уу, Би2019/2/18 өдөр амьдрах зориулалттай газар олгохыг хүсэж өргөдөл өгсөн байгаа юм. Өмнө нь олон жил газар хүсэж хандсан ч авч чадаагүй. Энэ жил олгоно гэж найдаж байгаа. Соёолжийн ард олгож өгнө үү. Н.Одмаа рю86061801 90101057
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger