Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2018-04-17 Цахимаар
Шийдвэрлэсэн
Болдбаатарын Отгонтуул: сайн байна уу би улаанбаатар хотоос холбогдож байна 4 сарын 9 нд газар авах тодорхойлолт авсан мөрөн сумд хэд хоногийн дотор шийддэг вэ мэдээлэл авах гэсэн юм аа
Хариулт: 91112940 газрын даамал
2018-04-14 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2018-04-08 Цахимаар
Хүлээж авсан
Г.Лхагвацэрэн: Сумдын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалтыг хийж, удирдлага арга зүйгээр хангаж ажиллах хэрэгтэй байна
2018-04-05 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2018-03-27 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2018-03-26 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт Цахимаар
Шийдвэрлэсэн
Болдбаатарын Отгонтуул: сайн байна уу би улаанбаатар хотоос холбогдож байна 4 сарын 9 нд газар авах тодорхойлолт авсан мөрөн сумд хэд хоногийн дотор шийддэг вэ мэдээлэл авах гэсэн юм аа
Хариулт: 91112940 газрын даамал
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
Г.Лхагвацэрэн: Сумдын ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалтыг хийж, удирдлага арга зүйгээр хангаж ажиллах хэрэгтэй байна
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger